Diğer Türbe ve Eserler

Himmet (Kümbed) Baba Türbesi, 1229, Kümbet Köyü 
Seyitgazi ilçesine 36 km uzaklıktaki Kümbet Köyü'ndedir. Sadrazam Hurşit Paşa'nın Delil Başı Esseyit Yusuf Efendi'ye ait mezar bulunmaktadır. Çevresi köy mezarlığıdır. Kesme taştan sekizgen bir yapıdır. Yine sekizgen konik yassı tuğla çatılıdır. Selçuklu Dönemi’ne ait olup, çoğunluğu devşirme malzeme kesme taştan yapılmış sekizgen bir yapıdır. Giriş kapısının solunda mermerden bir güneş saati bulunur. Kapı üstünde süslemeli devşirme taş lento ve lento üzeri tuğla kemerlidir. Üzeri yine sekizgen, yassı tuğla ile yapılmış piramidal çatı ile kaplıdır. İçinde taş ile örülerek yapılmış sanduka mezar vardır. Türbenin etrafı çok eskilerden beri mezarlık olarak kullanılmakta olup çevresi taş duvarla çevrilidir. Mezar taşları üzerinde 1218-1229 gibi tarihler okunmaktadır. Küfeki taşlarıyla stilize hayat ağacı, nebati (yaprak) motifler ve yazılar vardır.

 

Üryan Baba Türbesi, 1517, Yazıdere Köyü
16. yy başında 1511-1517 yıllarında yapılan türbe, Seyitgazi Yazıdere Köyü kıyısındadır. Köy mezarlığının içinde Türbe ve bitişiğinde aşhaneden ibarettir. Mezarlığın çevresi taş duvarlarla çevrilmiştir. Kesme taştan yapılmış türbenin üstü kubbelidir. Sekizgen demir kapısı, yarım küresel kubbesi bulunur. Kubbeye tromplarla geçiş sağlanmıştır. İlk mekan içi sarı yaldız, siyah çivit mavisi renklerle süslemelidir. İki pencereli türbeye geçiş kapısının iki yanında birer niş bulunur. Türbe kısmında sekizgen kubbe kasnağı mukarnaslıdır ve kubbe stilize motiflerle süslüdür. Türbede çamur harç ile yapılmış tek sanduka vardır.Elveren Türbesi, Üçsaray Köyü 
Bölgede inşa edilen Şücâ’eddîn Türbesi, Demirtaş (Mürüvvet Ali) Paşa Türbes i(XVI. yy), Elveren Türbesi (XVI. yüzyılın ilk yarısı) ve Üryan Baba Türbesi sekizgen prizma biçimli gövdeleri, kubbe örtüleri ve mimari kuruluşlarıyla Battal Gazi kültünün anıtsal yapısı olan Seyyid Battal Gazi Türbesi’nin formunu tekrar eder.