Neolilitik-Tunç Çağı

Paleolitik Çağ/Eski Taş Çağı: MÖ 600.000-12.000
Neolitik Çağ/Yeni Taş Çağı: MÖ 10.000-5500
Kalkolitik Çağ/Bakır Taş Çağı: MÖ 5.500-3.200/3000
İlk Tunç Çağı: MÖ 3.000-2.000
Orta Tunç Çağı: MÖ 2.000- 1.500
Son Tunç Çağı: MÖ 1.500-1.200

Keçiçayırı Yerleşkesi, Bardakçı Köyü,Seyitgazi
Bardakçı yakınlarında prehistorik dönemler yanında Roma ve  Erken Hristiyanlık dönemlerinin de bulunduğu bir yerleşmedir.  Çevredeki kayalarda teraslar hâlinde kaya mezarları ve ovada  Tümülüs mezarlar yer alır. Yerleşmenin önemi, burada bugüne  kadar kuzeybatı Anadolu’dan bilinmeyen Paleolitik ve Erken  Neolitik dönemlerin temsil edilmesidir.

 

 

 

 

 

 

Küllüoba Höyüğü, Yenikent Köyü,Seyitgazi 
Yenikent köyünün 1.3 km güneyindedir. Kazılarda bugüne kadar Geç  Kalkolitik Çağ sonlarından (MÖ 3500) Orta Tunç Çağı başlarına  (MÖ1900) kadar, hemen hemen kesintisiz devam eden bir yerleşme  saptanmıştır. İlk Tunç Çağı’na Geçiş Dönemi’nde (MÖ 3200-  3000/2900) yerleşme, zikzaklar yapan kerpiç bir surla çevrilidir. İlk Tunç Çağı başlarından itibaren mimaride şehirleşmeye doğru giden  bir gelişme gözlenir. Aşağı ve Yukarı şehirler ortaya çıkar. Orta Tunç  Çağına Geçiş Dönemi taş temelli ve kerpiç duvarlı, çok odalı büyük  yapılarla temsil edilir.
Aşağı ve yukarı şehrin oluşması, kamusal işlevi olabilecek bağımsız  yapı komplekslerinin ortaya çıkması, bölgede ve tüm Batı  Anadolu’da şehirciliğin ilk ortaya çıkışı ile ilgili yeni bir bakış açısı  getirmektedir.
Tarih öncesi insan yerleşimlerini de barındıran Küllüoba Höyüğünde süren çalışmalar ve çıkan buluntular, ticaret yolunun Mezopotamya’dan gelip Çukurova, Konya, Eskişehir, İznik, İnegöl’den geçerek Bulgaristan’a ulaştığını kanıtlamıştır.