Roma Dönemi

1. Zahran Vadisi, Göcenoluk Köyü


Eskişehir Seyitgazi İlçesi Göcenoluk Köyünde bulunmaktadır. Kırmızı toprak boyalı Frig Kaya Mezarı ve Roma ve Bizans Kaya yerleşimi yanında Vadi boyunca kaya mezarları bulunmaktadır. Sandıközü Köyüne ulaşan egzotik görünümlü bir vadidir. Yeşilin her tonu ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Zahran Vadisi'ne Eskişehir'den 70 km, Çifteler ‘den 90 km, Seyitgazi'den 45 km, Kırka'dan 20 km asfalt yol ile ulaşılır.

2. Fethiye Ören Yeri, Fethiye Köyü


Fethiye köyünün güneyinde, ormanlık ve kayalık alanda Roma ve Bizans anıtsal kaya mezarları Frig kaya işçiliğinin sonraki kültürler tarafından da sürdürüldüğünü gösteriyor. Hemen yakınında antik bir yerleşmenin varlığını gösteren mimari kalıntılar bulunuyor.

3. Seyrecek Nekropolü(Seyircek Kale) , Büyükyayla Köyü 


Dağlık Frigya'nın en yüksek tepesinde, ana kayaya oyulmuş Roma ve Bizans lahit tipi kaya mezarlarının yoğun olarak bulunduğu gizemli bir yerleşimdir. Çoğu açılmış, tahrip edilmiş Roma-Erken Bizans dönemine ait kayaya oyulmuş lahit mezarlar, ormanlık arazide geniş bir alana yayılmıştır. Ayrıca Geç Roma, Erken Bizans dönemine tarihlenebilecek su tutma havuzunun duvarları bugün harap da olsa duvar örgü tekniği ile dikkat çekmektedir.

4. Berberini Kaya Kilisesi, Kümbet Köyü


Berber İni Kayalığı Asar Kale’nin 300 m kadar kuzeydoğusundadır. Kayalığın doğu yüzünde kayaya iki boyutlu işlenmiş akroterli ve beşik çatılı küçük bir Frig kült anıtı yer alır. Güney yüzde ise bir Bizans kaya kilisesi vardır.

5. Ayterek Kale, Yapıldak Köyü


Çukurca köyünün hemen güneydoğusunda yükselen kayalık platonun güneydoğu kesiminde yer alır. Bir Frig kalesidir. Doğu yönde yer alan anıtsal girişine bu yöndeki kaya basamaklarıyla ulaşılır. Kale içinde ana kayaya oyulmuş mekânlar ve silo çukurları bulunur. Eteklerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait kaya mezarları vardır.

6. Gerdekkaya Mezar Anıtı, Çukurca Köyü


Doğanlı Vadisi’nde, Çukurca köyünün 500 m güneybatısında, büyük bir kaya kütlesinin doğu yüzüne oyulmuştur. Dor düzeninde, üçgen alınlığı ve saçaklığı iki sütun tarafından taşınan bir tapınak cephesi biçimindedir. Anıtsal giriş holünün arkasında, iki ayrı kapıdan girilen yan yana iki mezar odası vardır. Odaların yan ve arka duvarlarında kemerli mezar tekneleri yer alır. Hellenistik Çağ’a (MÖ 3-1yy.) tarihlenen mezar, Roma ve Bizans dönemlerinde bazı ilave ve değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam etmiştir.

7. Bardakçı Kaya Mezarları, Bardakçı Köyü


Bugün antik şehir üzerinde Bardakçı köyü yerleşmesi vardır. Güneye inen antik yol üzerindedir. Roma çağında kurulmuş olup, Bizans çağında da önemini muhafaza etmiş piskoposluk merkezi olmuştur. Daha sonra önemini kaybetmiştir. Arap coğrafyacıların kaynaklarında Eskişehir’den, Emirdağ üzerinden güneye inen hac yolu üzerinde olduğu belirtilir. Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos 1116’da Türklere karşı sefere çıktığında burada konaklamıştır. Osmanlı döneminde de kervan yolu üzerinde duraklama yeri olarak önemini korumuştur. Köy içinde çok sayıda Roma, Erken Bizans mimari plastik örnekleri, yazıtlar ve harap durumda bir kilise kalıntısı vardır. Köyün 1 km kadar güneybatısında bugün de kullanılan antik bir köprü ve taş döşeli bir yol bulunur.